Dla lekarza

Reklama
Reklama
Reklama

Polecamy publikacje

Reklama
Reklama

Kontakt

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Biuro:
ul. K. Promyka 5 lok. 162
01-604 Warszawa

mail: astma.federacja@gmail.com 

Konto: Kredyt Bank SA
44150010121210101466220000

Aktualności Act. Believe.Care
Act. Believe.Care PDF Drukuj Email

Trwa europejska kampania - Act. Believe. Care - na rzecz lepszej profilaktyki, równego dostępu do opieki oraz zagwarantowania rehabilitacji dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego. 

Przewodniczący Federacji dr Piotr Dąbrowiecki zwrócił się z pisemną prośbą się do wszystkich polskich europarlamentarzystów o podpisanie Deklaracji.

Jako obywatele UE i Polski prosimy posłów do Parlamentu Europejskiego, aby zapewnili wsparcie polityki zdrowotnej w sektorze chorób układu oddechowego, takich jak alergie oddechowe, astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), które należą do najczęściej występujących chorób przewlekłych i niekorzystnie wpływają na jakość życia pacjentów, a ponadto wiążą się z rocznymi kosztami 300 mld EUR w Europie.

Podpisy pod Deklaracją można składać od 24.10.2016 do 24.01.2017.

W czasie sesji w Strasburgu Pisemne Deklaracje można podpisywać osobiście w biurze: LOW T02024 (to samo biuro, co w przypadku pytań pisemnych dotyczących przekroczenia kwot). Między sesjami oraz w czasie sesji w Brukseli w biurze: PHS 02A 049.

 

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Szkolenia

Reklama