Pierwsze wyniki III Polskich Dni Spirometrii

Zespół z 107 Wojskowego Szpitala w WałczuIII Polskie Dni Spirometrii organizowane przez Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP odbyły się w okresie 14-19 września na terenie całej Polski. Inicjatywę wsparło 242 placówekimedyczne, w których jak szacujemy wykonano blisko 6 000 bezpłatnych badań spirometrycznych, a 20% zgłoszonych do badania pacjentów skierowano do dalszej diagnostyki chorób płuc.

Obchody III Polskich Dni Spirometrii miały na celu edukację społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z chorobami dróg oddechowych. Doktor Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, przypominał, że choroby płuc mają ścisły związek z zanieczyszczeniem powietrza, z powodu którego na świecie umiera rocznie 3,7 mln ludzi,
a w Polsce nawet 45 tysięcy osób każdego roku. Zwracał również uwagę na fakt, że nieefektywne diagnozowanie chorób płuc w Polsce stanowi realny problem, który dotyczy ponad 50% chorych na astmę i aż 80% chorych na POChP.

W ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej w placówkach medycznych, które oficjalnie przystąpiły do programu za pośrednictwem strony internetowej Federacji, można było skorzystać z darmowych badań spirometrycznych, które stanowią podstawowe narzędzie diagnozowania chorób płuc. Akcja była ponadto okazją do edukowania Polaków – zarówno poprzez kształcące przekazy medialne, ale również „na miejscu” – w gabinetach:

- Osoby palące tytoń były edukowane jak rzucić palenie, wykonywały test motywacji i test uzależnienia. Dodatkowo, pacjenci z już rozpoznaną astmą i  POCHP otrzymywali broszury informujące o chorobie i o sposobach skutecznego leczenia – informuje doktor Piotr Dąbrowiecki.

Akcja przebiegła bardzo sprawnie.  Co ważne, około 20% pacjentów poddanych spirometrii, dostało skierowanie do dalszej diagnostyki obturacyjnych chorób płuc – dodaje.

Oprócz dużego zaangażowania placówek medycznych, można było zaobserwować dużą aktywność mediów – ogólnopolskich i regionalnych – na polu informowania o inicjatywie, jak również o istocie spirometrii i chorobach płuc. W ciągu tygodnia, na który przypadała akcja, łącznie ukazało się ponad 520 publikacji ją wspierających.

Aktualnie wszystkie zarejestrowane placówki raportują szczegółowo przebieg akcji, przesyłają ankiety wraz z wynikami badań spirometrycznych, które zostaną podsumowane i bardziej szczegółowo omówione przy okazji obchodów Światowego Dnia POChP w listopadzie br. Uzyskane dane pozwolą na zaktualizowanie statystyk dotyczących ryzyka zagrożenia wystąpienia oraz występowania astmy i POChP w Polsce oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na ryzyko wystąpienia obturacyjnych chorób płuc.

 

 

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki. Polityka prywatności