Як уникнути загострення астми

Jak można uniknąć zaostrzenia astmy?

Astma oskrzelowa jest często występującą chorobą  układu oddechowego. Podstawowe objawy astmy to kaszel, świszczący oddech, uczucie duszności i ucisku w klatce piersiowej. W trakcie zaostrzenia astmy dochodzi do nasilenia objawów choroby a dominującym objawem staje się duszność i trudności w oddychaniu.  W ciężkim zaostrzeniu może ona  utrudniać mówienie. Podczas zaostrzenia dochodzi do zmniejszenia wartości maksymalnego wydechu PEF do mniej niż 80% wartości najlepszej  dla chorego. W ciężkim zaostrzeniu PEF spada poniżej 60%.

Co robić w razie zaostrzenia astmy?

Przyjmij doraźnie 2– 6 wdechów szybko działającego leku rozszerzającego oskrzela za pomocą inhalatora. Zwykle stosuje się  lek rozszerzający oskrzela wraz ze sterydem wziewnym (budesonid, fluticason). Jeżeli lek jest w formie inhalatora ciśnieniowego  i masz komorę inhalacyjną (spejser), użyj jej podczas przyjmowania leku. Staraj się stosować lek zgodnie z zasadami prawidłowej aerozoloterapii.

 

Co robić w razie zaostrzenia astmy?

Przyjmij doraźnie 2– 6 wdechów szybko działającego leku rozszerzającego oskrzela za pomocą inhalatora. Zwykle stosuje się  lek rozszerzający oskrzela wraz ze sterydem wziewnym (budesonid, fluticason). Jeżeli lek jest w formie inhalatora ciśnieniowego  i masz komorę inhalacyjną (spejser), użyj jej podczas przyjmowania leku. Staraj się stosować lek zgodnie z zasadami prawidłowej aerozoloterapii.

  1. Wyposażenia chorego umożliwiającego prawidłowe leczenie zaostrzeń astmy:

- szybko działający lek rozszerzający oskrzela

-sterydy wziewne lub leki łączone (steryd plus b-mimetyk)

-komora inhalacyjna ułatwiająca podanie leku

-aparat do pomiaru PEF

  1. Pisemny plan postępowania w astmie:

schemat przewlekłego leczenia, obowiązujący do kolejnej wizyty kontrolnej, przygotowany przez lekarza prowadzącego,

- leki przyjmowane codziennie

- leki przyjmowane w sytuacji szczególnej (przed wysiłkiem fizycznym, w razie pojawienia się objawów, w trakcie incydentu duszności)

  1. Postępowania w nasilonej duszności (wypełnia lekarz):

W przypadku nagłego wystąpienia duszności „ataku astmy”

- zastosuj szybko działający lek rozszerzający oskrzela    2 dawki co 15 minut jeśli po 6 dawkach nadal odczuwasz duszności  zażyj steryd doustny (0,5 mg/km m.c)  i kontynuuj przyjmowanie leków wziewnych oraz wezwij pogotowie ratunkowe (telefon 999 lub 112)

Jeżeli inhalacja leku spowodowała ustąpienie dolegliwości, PEF wynosi co najmniej 80% wartości maksymalnej, a duszność nie nawraca przez kilka godzin, najczęściej dodatkowe działanie  nie jest potrzebne.  Wspomnij o „ataku astmy” swojemu lekarzowi przy następnej wizycie kontrolnej.

Jeżeli inhalacje  nie przyniosły istotnej poprawy, zastosuj dodatkowe leczenie przewidziane w Twoim planie postępowania, zgłoś się do lekarza albo wezwij pogotowie.

Як уникнути загострення астми?

Бронхіальна астма є поширеним захворюванням органів дихання. Основними симптомами астми є кашель, хрипи, відчуття задишки та стиснення в грудях. Під час загострення БА симптоми захворювання посилюються, домінуючим симптомом стають задишка та утруднене дихання. При сильному загостренні може бути важко говорити. Під час загострення значення PEF знижується до менш ніж 80% найкращого значення для пацієнта. При тяжкому загостренні PEF падає нижче 60%.

Що робити при загостренні астми?

За потреби зробіть 2-6 затяжок швидкодіючого бронходилататора, використовуючи інгалятор. Звичайний бронходилататор використовується разом з інгаляційними стероїдами (будесонід, флутикасон). Якщо ваш препарат є інгалятором під тиском і у вас є спейсер, використовуйте його під час прийому ліків. Намагайтеся застосовувати препарат відповідно до принципів правильної аерозолотерапії.

 

Що робити при загостренні астми?

За потреби зробіть 2-6 затяжок швидкодіючого бронходилататора, використовуючи інгалятор. Звичайний бронходилататор використовується разом з інгаляційними стероїдами (будесонід, флутикасон). Якщо ваш препарат є інгалятором під тиском і у вас є спейсер, використовуйте його під час прийому ліків. Намагайтеся застосовувати препарат відповідно до принципів правильної аерозолотерапії.

  1. Обладнання пацієнта, що дозволяє правильно лікувати загострення астми:

- швидкодіючий бронходилататор

- інгаляційні стероїди або комбіновані препарати (стероїд плюс бета-агоніст)

- інгаляційна камера, що полегшує введення препарату

- прилад для вимірювання PEF

  1. Письмовий план лікування астми:

схема хронічного лікування, що діє до наступного огляду, складена лікуючим лікарем,

- ліки, які приймаються щодня

- ліки, що приймаються в особливих ситуаціях (перед тренуванням, у разі появи симптомів, під час епізоду задишки)

  1. Лікування тяжкої задишки (завершується лікарем):

Якщо ви раптом відчуваєте задишку від «нападу астми»

- приймайте швидкодіючий бронходилататор 2 дози кожні 15 хвилин, якщо після 6 прийомів ви все ще відчуваєте задишку, прийміть пероральний стероїд (0,5 мг/км с) і продовжуйте інгаляцію ліків та викликайте швидку допомогу (телефон 999 або 112)

Якщо при вдиханні препарату симптоми зникли, PEF становить щонайменше 80% від максимального значення, а задишка не повторюється протягом кількох годин, зазвичай додаткового лікування не потрібно. Повідомте лікаря про свій «напад астми» під час наступного огляду.

Якщо інгаляції не принесли значного поліпшення, застосуйте додаткове лікування, передбачене вашим планом лікування, зверніться до лікаря або викликайте швидку допомогу.

Детальніше - завантажити матеріал

 

 

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki. Polityka prywatności