Dla lekarza

Reklama
Reklama

Polecamy publikacje

Reklama
Reklama

Kontakt

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Biuro:
ul. K. Promyka 5 lok. 162
01-604 Warszawa

mail: astma.federacja@gmail.com 

Konto: Kredyt Bank SA
44150010121210101466220000

Aktualności POCHP na XII Forum Rynku Zdrowia
POCHP na XII Forum Rynku Zdrowia PDF Drukuj Email

Dwa dni obrad, ponad 1,2 tys. uczestników, 100 prelegentów, 19 sesji tematycznych (Warszawa, 26-27 października 2016 r.)


Tegoroczną edycję Forum zainaugurowała sesja plenarna pt. "Służba zdrowia czy ochrona zdrowia - znacznie więcej niż spór o słowa", z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. 

Kolejne sesje panelowe poświęcone były m.in. różnym aspektom organizacji, zarządzania i finansowania opieki zdrowotnej, a także wybranym zagadnieniom terapeutycznym.

W sesji poświęconej chorobom płuc pt. „Choroby płuc i układu oddechowego w Polsce – aspekty medyczne, organizacyjne i finansowe” aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Federacji. O niedostatecznej świadomości pacjentów dotyczącej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, jej przyczynach, ale także o dramatycznie niskich nakładach na profilaktykę i leczenie palaczy, mówił Piotr Dąbrowiecki przewodniczący Federacji.

Powinniśmy uderzyć się w pierś 
- Osoba po pięćdziesiątce z dusznością wysiłkową uważa, że niedomaga serce, natomiast rzadko myśli o płucach. Zarówno lekarze, jak i ci, którzy zarządzają ich pracą, ale też kreatorzy polityki zdrowotnej, powinni uderzyć się w pierś i powiedzieć - za mało mówiliśmy o POChP - stwierdził Piotr Dąbrowiecki.

Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z badaniami tylko 6 proc. Polaków potrafi rozszyfrować skrót POChP.

- To żenada. Są kraje, gdzie ta świadomość wynosi 20-30 proc. - powiedział bez ogródek Dąbrowiecki.

Dodał, że "lobbing kardiologiczny" wpłynął na to, że chorzy z dusznością wysiłkową w pierwszej kolejności poddawani są próbie wysiłkowej, koronarografii, a dopiero gdy naczynia są czyste, kieruje się ich do pulmonologa. - To generuje koszty - podsumował.

- Nie mówię, żeby pięćdziesięciolatkom nie robić EKG czy próby wysiłkowej, ale poddajmy ich także spirometrii - podpowiadał.

Edukacja kuleje, a rząd jej nie pomaga 
Dąbrowiecki zwrócił uwagę, że najistotniejsza jest edukacja, która powinna być realizowana m.in. przez media, ale i samych lekarzy. Jak jednak zauważył, rząd nie pomaga w pozytywnych zmianach.

- Rocznie do budżetu trafia 18 mld zł z akcyzy za wyroby tytoniowe. Pół procent tych środków miało być przeznaczane na profilaktykę i leczenie palaczy. To prawie sto milionów złotych. A ile trafiło? Milion, czyli sto razy mniej! Jako przedstawicielowi pacjentów wydaje mi się to śmieszne. Przecież ta kwota jest zagwarantowana ustawowo! - ubolewał. 

Wysokość wspomnianych środków zapisano w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Faktycznie na ten cel przeznacza się prawie sto razy mniej, bo milion złotych. Wszystko przez spór o interpretację przepisu. Resort finansów uważa, że 0,5 proc. wpływów z akcyzy ministerstwo zdrowia powinno "wyjąć" z ogólnej puli przekazywanych mu funduszy na zdrowie.

Ekspert zwrócił także uwagę na szersze aspekty braku odpowiedniej edukacji o POChP.

- Objawy POChP prowadzą do izolacji pacjenta w domu, do niepełnosprawności. Co więcej, w otoczeniu społecznym niekomfortowo czują się nie tylko sami chorzy. Niektórzy ludzie traktują POChP jak gruźlicę, inni myślą, że to zapalenie płuc. Boją się, że mogą się tą chorobą zarazić - konstatował Dąbrowski.

Liczbę wszystkich chorych na POChP w Polsce szacuje się na ok. 2 mln, ale aż 1,6 mln osób nie jest świadomych choroby, gdyż bardzo długo nie daje ona żadnych objawów. 

 

http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Choroby-Pluc/Ekspert-skrot-POChP-potrafi-rozszyfrowac-tylko-6-proc-Polakow,166943,1022.html

 

 

 

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama