Dla lekarza

Reklama
Reklama

Polecamy publikacje

Reklama
Reklama

Kontakt

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Biuro:
ul. K. Promyka 5 lok. 162
01-604 Warszawa

mail: astma.federacja@gmail.com 

Konto: Kredyt Bank SA
44150010121210101466220000

Aktualności Jakość życia chorych z POChP
Jakość życia chorych z POChP PDF Drukuj Email

W dniu 10.03.2011 w Warszawie z inicjatywy Polskiej Federacji Stowarzyszen Chorych na Astmę, Alergię i POChP odbyła się konferencja poświacona poprawie jakości życia chorych na przewlekłą obturacyjna chorobe płuc.

Lepszy dostęp do rehabilitacji oddechowej, domowej tlenoterapii i nowoczesnych leków oraz system kompleksowej opieki nad pacjentem poprawiłyby długość i jakość życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) zauważyli obecni na spotkaniu eksperci. Konferencje rozpoczęła Pani Jadwiga Kaminska Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia przedstawiając uczestników spotkania.

 

W debacie uczestniczyli:

Dr n. med.  Piotr Dąbrowiecki - Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę,  Alergię i POChP,   Z-ca Komendanta CSK MON WIM w Warszawie

Dr n. med. Tadeusz M. Zielonka -  Warszawski Uniwersytet Medyczny,Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Prof. dr hab. Anna Doboszyńska - Wiceprezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Karina Jahnz-Różyk - Kierownik Zakładu Immunologii i Alergologii Klinicznej CSK MON WIM w Warszawie

Prof. dr hab. Ewa Jassem - Kierownik Kliniki Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 

Głównym czynnikiem ryzyka POChP jest palenie tytoniu, zaznaczył dr Tadeusz Zielonka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Palacze stanowią aż 90 proc. wszystkich pacjentów z tym schorzeniem.

Jego pierwsze objawy - jak zadyszka przy wchodzeniu po schodach, kaszel, odksztuszanie plwociny - są często ignorowane przez pacjentówtłumaczł dr Piotr Dąbrowiecki, wczesne rozpoznanie POChP i wdrożenie terapii daje szansę na powstrzymanie rozwoju choroby i wydłużenie życia pacjenta. POCHP to choroba ogólnoustrojowa, poza płucami choruje cały człowiek. Jest czynnikiem ryzyka rozwoju nadciśnienia, cukrzycy, udarów mózgu i zawałów mięśnia sercowego. Eksperci szacują, że w Polsce tylko połowa chorych na POChP jest tego świadoma i leczy się.

Zdaniem Pani Prof. Anny Doboszyńskiej wczesna wykrywalność POChP wzrosłaby znacznie, gdyby osoby z grup ryzyka – osoby palące obecnie lub w przeszłości, które ukończyły 40 lat – raz do roku wykonywały badanie spirometryczne. Dostępność do tych badań jest obecnie niewystarczająca, gdyż wielu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nie dysponuje spirometrem i kieruje pacjentów do pulmonologa, do którego czeka się minimum miesiąc.

Według Prof. Kariny JanzRóżyk koszty leczenia są ogromne, bo POChP to jedna z najczęstszych chorób przewlekłych. Na świecie cierpi na nią ok. 210 mln osób, a w Polsce 2 mln. Schorzenie to znajduje się na czwartym miejscu wśród przyczyn zgonów ludzi – po zawałach serca, udarach mózgu i zapaleniu płuc. Prognozy wskazują, że liczba nowych zachorowań i zgonów będzie rosła

Jak oceniła Prof. Ewa Jassem, poprawy wymaga też dostęp chorych do nowych metod terapii, które zarówno wydłużają życie, jak i poprawiają jego jakość. Chodzi m.in. o rehabilitację oddechową czy tlenoterapię domową, której wymagają chorzy w najbardziej zaawansowanym stadium choroby. W Polsce przydałby się zintegrowany system opieki nad pacjentami z POCHP. Chorymi powinny opiekować się zespoły terapeutyczne składające się z pneumonologa, psychologa, edukatora, kardiologa i innych w zależności od powikłań jakie generuje choroba.

 

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama