Dla lekarza

Reklama
Reklama

Polecamy publikacje

Reklama
Reklama

Kontakt

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Biuro:
ul. K. Promyka 5 lok. 162
01-604 Warszawa

mail: astma.federacja@gmail.com 

Konto: Kredyt Bank SA
44150010121210101466220000

Aktualności Polski Dzień Spirometrii
Polski Dzień Spirometrii PDF Drukuj Email

Zainicjowany, po raz pierwszy w roku 2010 na skalę światową, Dzień Spirometrii przypada na 14 października. Obchody światowe odbywają się raz na dwa lata. Niemniej jednak ze względu na priorytety obszaru zdrowotnego Polskiej Prezydencji w Radzie Europy uznaliśmy, że zasadna będzie organizacja Polskiego Dnia Spirometrii w dniu 14 października 2011 r.

W tym dniu, w całej Polsce udało nam się zmobilizować do współpracy 250 placówek które oferowały pacjentom bezpłatne badanie spriometryczne. Ze wszech miar akcja zasłużyła na miano ogólnopolskiej masowej spirometrii.  

Współorganizatorem akcji było Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Wspierały  nas wybitne ośrodki medyczne - Wojskowy Instytut Medyczny, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, a także środowisko naukowe skupione w Polskim Towarzystwie Alergologicznym. Na najwyższe uznanie zasługuje również postawa kierownictwa Narodowego Funduszu Zdrowia, które poprzez akcję mailingową zachęcało do włączenia się do akcji wszystkich Świadczeniodawców. 

Z relacji placówek-realizatorów wynika, że zainteresowanie akcję wśród pacjentów było ogromne. Ilość obsłużonych pacjentów na jedną placówkę zależna oczywiście od możliwości personalno-sprzętowych i wielkości ośrodka częstokroć zmuszała kierowników placówek do przedłużenia czasu wykonywania badań bądź też do ustalania kolejnych terminów akcji spirometrycznych.  Przykładowo NZOZ Poradnia Chorób Płuc w Słupsku zdecydowana, że dniu 5 i 11 listopada br. odbędzie się kolejna tura badań. Rekordziści akcji odnotowali blisko 200 przyjęć na placówkę. Z wstępnych szacunków wynika, że akcja może zakończyć się bezprecedensowym wynikiem ok. 7000 spirometrii wykonanych jednego dnia w całej Polsce.  

Jest to olbrzymi sukces całego środowiska medycznego, za który jesteśmy Państwu wdzięczni i serdecznie dziękujemy w imieniu pacjentów. 

 

 

 

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama