Dla lekarza

Reklama
Reklama

Polecamy publikacje

Reklama
Reklama

Kontakt

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Biuro:
ul. K. Promyka 5 lok. 162
01-604 Warszawa

mail: astma.federacja@gmail.com 

Konto: Kredyt Bank SA
44150010121210101466220000

Aktualności Konferencja o astmie ciężkiej 10.10.2012
Konferencja o astmie ciężkiej 10.10.2012 PDF Drukuj Email
10 października 2012 r. chorzy na astmę ciężką alergiczną z Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP podczas zorganizowanej w Warszawie konferencji prasowej po raz kolejny zaapelowali do Ministra Zdrowia o wprowadzenie programu lekowego dla tej grupy chorych. Konferencje prowadził Przewodniczący Federacji dr Piotr Dąbrowiecki a uczestniczyli w niej zaproszeni pacjenci z astmą ciężką oraz Profesor Piotr Kuna, Dyrektor Szpitala im. Barlickiego w Łodzi oraz były prezes Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Konferencja została zorganizowana dokładnie rok po opublikowaniu przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia wprowadzającego program lekowy, który to projekt do dziś nie został zatwierdzony (7 października 2011 roku projekt został wysłany do konsultacji społecznych).               

10 października minął również miesiąc od wysłania przez Federację pisma do Ministra Zdrowia, na które do dziś pacjenci nie otrzymali odpowiedzi
.


Chorzy na ciężką astmę alergiczną walczą o możliwość godnego i w miarę normalnego życia już od lat. Wiele razy słyszeli zapewnienia, że Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia otaczają ich swoją troską i dołożą wszelkich starań by wreszcie mieli szansę na leczenie właściwe ze względu na ich stan zdrowia. Po raz kolejny skończyło się na obietnicach, a leczenie biologiczne omalizumabem nadal nie jest refundowane. Sytuacja jest dla nas tym bardziej oburzająca i niezrozumiała, że terapia ta była już trzy razy oceniana przez instytucję do tego najodpowiedniejszą, a więc Agencję Oceny Technologii Medycznych. Eksperci tej instytucji (w tym Przewodniczący Federacji Pacjentów) już trzy razy pozytywnie ocenili tę terapię, a prezes tej instytucji trzykrotnie wydał pozytywną rekomendację wskazując, że program lekowy leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej z zastosowaniem omalizumabu powinien być finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ostatniej rekomendacji Agencji, którą instytucja ta opublikowała pod koniec sierpnia możemy przeczytać:

Rada uważa za zasadne finansowanie produktu leczniczego Xolair (omalizumab) we wskazaniu; leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej ze środków publicznych, u pacjentów w wieku 12 lat i powyżej u których stwierdzono dodatni wynik testu skórnego lub reaktywność in vitro na całoroczne alergeny wziewne oraz u pacjentów, u których stwierdzono zmniejszoną czynność płuc FEV1 poniżej 80 % oraz u których wielokrotnie udokumentowano ciężkie zaostrzenia astmy występujące pomimo przyjmowania dużych dobowych dawek kortykosteroidów wziewnych w skojarzeniu z długo działającym agonistą receptorów beta 2.

Omalizumab jest lekiem o potwierdzonej skuteczności w leczeniu IgE zależnej astmy oskrzelowej opornej na leczenie, rekomendowanym przez polskie i zagraniczne towarzystwa naukowe. W licznych badaniach klinicznych udokumentowano jego skuteczność w poprawie stanu klinicznego i jakości życia w rozpatrywanej populacji pacjentów. Terapia omalizumabem jest względnie bezpieczna a udokumentowane poważne działania niepożądane, nieliczne.

Rada uważa, że rekomendacje dotyczące finansowania tego preparatu w innych krajach a także pozytywny aspekt społeczny tego leczenia/obniżenia częstości hospitalizacji, możliwość powrotu do pracy zawodowej, możliwość urodzenia dziecka, możliwość zmniejszenia lub odstawienia glikokortykosterydów i związane z tym uniknięcie działań niepożądanych przy tym leczeniu/może być opłacalne dla płatnika publicznego.
Czytając uzasadnienie opublikowane na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych nie możemy zrozumieć, dlaczego ta opinia została zignorowana przez urzędników przy konstruowaniu ostatniej listy programów lekowych? Agencja miała być niezależną instytucją, której opinie choć nie są dla Ministra wiążące miały być niejako drogowskazem przy podejmowaniu decyzji.
O program lekowy walczy niemal 200 chorych, którzy czekają na normalne życie. Mają poparcie lekarzy zajmujących się chorymi na co dzień i konsultanta krajowego który już raz wnioskował o objęcie tego leczenia finansowaniem ze środków publicznych. Jak widać mają też wsparcie po stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych. Z naszych dotychczasowych rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia wnioskowaliśmy, że również urzędnicy rozumieją potrzebę chorych i zdają sobie sprawę, że ta terapia to nie tylko dodatkowy koszt ok 12 mln zł rocznie, ale również oszczędności Narodowego Funduszu Zdrowia. Zał. 2 Pacjenci mają lepsze efekty leczenia, mogą odstawić dotychczas stosowane leki sterydowe, które powodują liczne skutki uboczne i powikłania, rzadziej trafiają do szpitala na długie i kosztowne leczenie, czasem nawet na oddziałach intensywnej terapii.

Co ważniejsze, odpowiednia terapia pozwala chorym normalnie żyć, wrócić do pracy, prowadzić dom, zajmować się rodziną, a te koszty w żaden sposób nie dają się policzyć.

Nie jesteśmy grupą chorych, którzy żądają i domagają się niemożliwego. Wielokrotnie pokazaliśmy że jako Federacja potrafimy i chcemy merytorycznie i rzeczowo rozmawiać. Znając nasze argumenty, mając pełną wiedzę na temat tego leczenia i dysponując obliczeniami o kosztach, tym bardziej nie możemy się zgodzić na tak niezrozumiałe decyzje, które nie zostały nam w żaden sposób wyjaśnione.

 KALENDARIUM PRAC NAD PROGRAMEM DLA CHORYCH NA ASTMĘ CIĘŻKĄ

Projekt programu lekowego dla chorych na astmę ciężką opracował konsultant krajowy ds. alergologii, pan profesor Jerzy Kruszewski już w 2006 roku.

Pierwszą pozytywną rekomendację dla tego leczenia Agencja Oceny Technologii Medycznych wydała w lutym 2010 roku. Mimo to program nie został objęty finansowanie przez NFZ, a Ministerstwo postanowiło po raz kolejny opracować nową treść i poddać ją ocenie AOTM:

Grudzień 2010, odpowiedź Rzecznika Prasowego MZ dla programu Prosto z Polski:
„Projekt programu jest obecnie opracowywany przez Ministerstwo Zdrowia przy współpracy z krajowym konsultantem w dziedzinie alergologii, Prof. Jerzym Kruszewskim. Prace są na ukończeniu. W styczniu projekt ma być przedłożony kierownictwu do akceptacji. Potem będzie musiała go ocenić Agencja Oceny Technologii Medycznych. W przypadku pozytywnej opinii Agencji program będzie można realizować”.

Marzec 2011, kolejna wypowiedź Rzecznika MZ dla programu Prosto z Polski
„Prace nad projektem zakończyły się kilka dni temu. Projekt będzie oceniała Agencja Oceny Technologii Medyczny a następnie Ministerstwo będzie negocjowało cenę leku. Może to potrwać nawet pół roku”.

Kwiecień 2011, wypowiedź wiceministra zdrowia odpowiedzialnego za leki Pana Adama Fronczaka
„Nadaliśmy klauzulę pilności prezesowi Agencji. Myślę, że w tym miesiącu otrzymamy rekomendację (…) w tym momencie praktycznie jesteśmy na finiszu”.

Agencja Oceny Technologii Medycznych wydała swoją opinię dopiero we wrześniu 2011 – ponownie była to opinia pozytywna.

7 października 2011 rok – Ministerstwo Zdrowia przedstawia projekt rozporządzenia koszykowego którym ma być wprowadzony program lekowych dla chorych na astmę ciężką alergiczną.

Projekt nie został podpisany przez Ministra Zdrowia i nie został wprowadzony, a ponieważ od stycznia 2012 roku zmieniły się przepisy – ustawa refundacyjna – cała procedura zaczęła się od nowa.

Tym razem projekt programu, zgodnie z nowymi przepisami, złożył producent leku, a konsultant krajowy w dziedzinie alergologii współpracował z Ministerstwem przy opracowaniu ostatecznej wersji programu.

Po raz kolejny program poddano ocenie AOTM i po raz kolejny Agencja wydała pozytywną opinię – w sierpniu 2012 roku.
Do dziś program nie został wprowadzony mimo trzech pozytywnych opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych.

 
2011-03-14 TVN24 Prosto z Polski


2010-12-17 TVN24 Prosto z Polski


2011-03-07 TVP2 Panorama
 

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama