Dla lekarza

Reklama
Reklama

Polecamy publikacje

Reklama
Reklama

Kontakt

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Biuro:
ul. K. Promyka 5 lok. 162
01-604 Warszawa

mail: astma.federacja@gmail.com 

Konto: Kredyt Bank SA
44150010121210101466220000

Ankiety
Ankiety


Badanie wpływu edukacji na pacjentów PDF Drukuj Email

W ramach zbierania doświadczeń i ewaluacji własnych działań stworzyliśmy ankietę badającą stopień zmian w zachowaniach i postawach pacjentów przed i po odbytych zajęciach edukacyjnych. Wszystkie pielęgniarki uczestniczące w programie PATRON prosimy o wypełnienie wspólnie z pacjentem poniżej ankiety.
Formularz w wersji internetowej - kliknij ...Wpływ edukacji terapeutycznej na zachowania zdrowotne pacjentów


 

 
Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym PDF Drukuj Email

Federacja została upoważniona przez EFA European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations do rozpowszechnienia wśród polskich pacjentów kwestionariusza europejskiego badania internetowego. Głównym celem badania jest odpowiedź na pytanie:

W jaki sposób zdanie pacjentów jest uwzględniane przy tworzeniu polityk zdrowotnych oraz w decyzjach dotyczących rynku leków, głównie w aspekcie ich dostępności i cen?

Inicjatorką projektu badawczego jest Pani Jenny Versnel, była członki Rady EFA, obecnie studiująca na Uniwersytecie w Cambrige. Badanie składać się będzie z serii ankiet, które udostępniać będziemy na bieżąco.
Uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w badaniu. Całkowite wypełnienie kwestionariusza trwa od 5-10 minut. Opracowane wyniki badania cząstkowego oraz ostateczne wnioski z poziomu europejskiego będą dostępne na naszej stronie.
Zapraszamy do udziału !!!
 

Linki do kwestionariusza:
wersja polska: www.surveymonkey.com/s/XW2T6T2
wersja angielska: www.surveymonkey.com/s/968ZRF9

 

 


Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama