Dla lekarza

Reklama
Reklama

Polecamy publikacje

Reklama
Reklama

Kontakt

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Biuro:
ul. K. Promyka 5 lok. 162
01-604 Warszawa

mail: astma.federacja@gmail.com 

Konto: Kredyt Bank SA
44150010121210101466220000

EFA
EFA
Walne Zgromadzenie EFA PDF Drukuj Email

Polska Federacja jest członkiem organizacji zrzeszającej europejskie organizacje pacjenckie tj. European Federatrion of Allergy and Airways Diseases Patients Associetions (EFA) od 2005 r. 

W maju, podczas corocznego spotkania wszystkich członków ( Malaga, 18-19 maja. br)  wybrane zostały nowe władze EFA. Nowy Zarząd tworzyć będą przedstawiciele Francji, Holandii, Anglii, Irlandi i Szwecji - prezentacje sylwetek członków Zarządu

Ponadto w poczet członków przyjęto dwie nowe organizacje z Włoch (Food Allergy Italia) i Anglii (UK’s Action Against Allergy).

Obecnie EFA reprezentruje 40 narodowych stowarzyszeń z 24 krajów Unii Europejskiej. 

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP objęła przewodnictwo nad nową Grupą Roboczą ds. środowiskowych determinantów zdrowia.

 
GAAPP. Oddychać globalnie... PDF Drukuj Email

Global Asthma, Allergy Patients Platform (GAAP), 11 czerwca 2011 r.

Podczas konferencji  EAACI (European Academy of Allergology and Clinical Immunology) w Stambule ostatecznie zakończyliśmy proces konstytuowania się nowej, światowej organizacji pacjentów. Polska Federacja jest jednym z 20 członków założycieli – przedstawicieli całego kontynentu. Misją nowej organizacji jest świadome i odpowiedzialne życie pacjentów z astmą i alergią na całym świecie.

Więcej…
 
20 lat EFA PDF Drukuj Email

W dniu 6 maja 2011 EFA obchodziła 20-lecie istnienia. Podczas corocznego Walnego Zgromadzenia Członków
w Paryżu wybrano nowe władze Federacji. Prezesem Zarządu została Pani Breda Flood z Irlandii (Asthma Society of Ireland). Serdecznie gratulujemy !!! Pani Breda Flood jest zasłużoną działaczką,  poprzednie przez 3 lata była członkiem Zarządu, a przez ostatnie pół roku pełnila funkcje Skarbnika. Ustępującej Pani Prezes Marianeli Salapatas wszyscy członkowie organizacji podziękowali za wyjątkowy, 6 –letni, wkład w rozwój organizacji, w szczególności za jej aktywność na gruncie europejskim. 

Więcej…
 
Pacjenci w decyzjach refundacyjnych PDF Drukuj Email
29 maja 2010 w Wilnie odbyła się 14-ta KONFERENCJA EFA (The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Associations).
Jak co roku przybyli na nią przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich, autorytety naukowe, badacze oraz rzecznicy pacjentów z całej Europy. Tegoroczna konferencja poświęcona była bardzo istotnemu, dla kondycji pacjentów, tematowi - procesowi włączania pacjentów w decyzje dotyczące ich leczenia, w szczególności w proces ustalania wysokości i zasadności refundacji leków.
Uczestnicy,  przy udziałe prowadzących analizowali różne procedury obowiązujące w poszczególnych krajach członkowskich, tak aby przywrócić bądź zapewnić pacjentom należne im miejsce i głos w tym procesie decyzyjnym, który ostatecznie dotyczy każdego z nas. 
Więcej…
 
Wybory w Wilnie PDF Drukuj Email
W dniu 28 maja 2010 roku w cudownym, zabytkowym Wilnie, miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków EFA, na którym byliśmy reprezentowani przez dr Piotra Dąbrowieckiego - Prezesa Federacji. Oprócz standardowego porządku obrad, zakładającego przyjęcie Raportu Rocznego Federacji, budżetu i planów na kolejny rok, uczestniczyliśmy w wyborach nowych członków Zarządu Federacji.
Mamy więc, wyjątkową przyjemność poinformować Państwa, że nową Wiceprezes European Federation of Allegy and Airways Diseases Patients Association została jednogłoście wybrana Pani Christine Rolland z Francji.
Nowym członkiem Zarządu została Pani Lina Buzermaniene z Litwy.
 

Christine Rolland - nominowana przez Stowarzyszenie Astmy i Alergii z Francji. W Stowarzyszeniu pełni funkcję dyrektora zarządzającego. Członkini Zarządu i zastępca skarbnika Francuskiej Federacji Alergologicznej - French Federation of Allergology (FFAL).

Lina Buzermaniene
- nominowana przez Litewska Radę Klubów Astmy, z wykształcenia biblitekarz, honorowy członek Litewskiej Rady Przedstawicieli Organizacji Pacjentów, działająca w licznych projektach europejskich, obecnie w komisjii etycznej U-BIOPRED.
 


Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama