Pacjenci w decyzjach refundacyjnych

29 maja 2010 w Wilnie odbyła się 14-ta KONFERENCJA EFA (The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Associations).
Jak co roku przybyli na nią przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich, autorytety naukowe, badacze oraz rzecznicy pacjentów z całej Europy. Tegoroczna konferencja poświęcona była bardzo istotnemu, dla kondycji pacjentów, tematowi - procesowi włączania pacjentów w decyzje dotyczące ich leczenia, w szczególności w proces ustalania wysokości i zasadności refundacji leków.
Uczestnicy,  przy udziałe prowadzących analizowali różne procedury obowiązujące w poszczególnych krajach członkowskich, tak aby przywrócić bądź zapewnić pacjentom należne im miejsce i głos w tym procesie decyzyjnym, który ostatecznie dotyczy każdego z nas. 
Prelegenci z Litwy, Portugalii, Francji, Bułgarii i Szwecji zaprezentowali opis sytuacji we własnym kraju oraz własną ocenę wpływu pacjentów na decyzje refundacyjne w ich krajach. Następnie zostały zaprezentowane szczegółowe opisy procesów dochodzenia do decyzji "czy dany lek zostanie objęty refundacją" z podaniem kryteriów i wskaźników, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu takiej decyzji. Wykładowcami byli ekonomiści i szefowie działów badania jakości i efektywności służy zdrowia z narodowych agencji i instytutów badawczych z Niemiec, Holandii oraz wykładowcy akademicy z Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji.  Opisy szczegółowych praktyk i ich doskonalenia na przestrzeni lat został zaprezentowane na przykładach Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Francji.
Szczególnie interesującym dokumentem jest przedstawiony na konferencji przewodnik "Ocena technologii medycznych - jak ją rozumieć", który w przystępny sposób opisuje, jak pacjenci mogą zostać włączeni w decyzje dotyczące kształtu i zakresu leczenia ich choroby i jednocześnie pomaga w uświadomieniu faktycznych potrzeb każdego pacjenta. Przewodnik został przygotowany przez Health Equality Europe (HEE) - nieformalną koalicję osób, których misją jest usytuowanie pacjenta w centrum wszystkich decyzji medycznych. Grupa HEE została powołana do życia przy wsparciu firmy Novartis International AG. 
Pobierz przewodnik - tutaj... 
www.astma-alergia-pochp.pl/images/stories/file/Understanding%20Health%20Technology%20Assesment%20(HTA).pdf
 

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki. Polityka prywatności